สถาบันท็อปซายน์เข้าร่วมจัดงาน  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ในวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560

งานนี้ สถาบันท็อปซายน์มาในตีม “Future of the Nation ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยไปกับ ท็อปซายน์” เราต้องการพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เทียบเคียงในระดับสากล รู้จักสงสัย รู้จักคิด สามารถนำความรู้ที่เรียนไปมาประยุกต์ใช้ได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0  ภายในบูธสถาบันท็อปซายน์ได้นำตัวอย่างการทดลองที่สอนจริง มาให้เด็กๆได้ทดลองกัน ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกลับบ้านไปอย่างเต็มที่ อาจารย์หลายๆท่านก็สนใจเนื่องจากไม่เคยเห็นการทดลองแบบนี้มาก่อน และได้รับไอเดียมากมายกลับไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนต่อ
สนใจแฟรนไชส์ หรือ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

ติดต่อ เอกรินทร์ 085-3458227 (ผู้จัดการบริษัท)