ข่าวสาร

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science เปิดสาขาอุบลราชธานี

รูปแบบการเรียนการสอนยุคใหม่นั้นได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ทำให้เด็กพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนในลักษณะนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดยเฉพาะในหมวดของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ว่ากันว่ามีเรื่องราวน่าสนใจมากมายแต่ที่ผ่านมาของการเรียนเมืองไทยอยู่ในลักษณะท่องจำที่ไม่ได้ทำให้เด็กได้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนอย่างเต็มที่เป็นผลให้เมื่อมีการสอบแข่งขันในด้านวิทยาศาสตร์กลายเป็นวิชาที่ฉุดรั้งไม่ให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้ สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science จากประเทศเกาหลีที่ได้ชื่อว่ามีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วยความร่วมมือกับบริษัทเลิร์นเพาเวอร์ จำกัดนำเอาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ยุคใหม่นี้เข้ามาเปิดเป็นสถาบันในประเทศไทยที่เน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการทดลองของจริง มาพร้อมกับสื่ออนิเมชั่นที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยและนำไปสู่การเรียนรู้แบบ Inquiry-based learning  และนับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ผู้ปกครองให้ความสนใจโดยเฉพาะกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่สมควรได้รับการปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้องถูกทางเพื่อการพัฒนาตัวเองในอนาคตปัจจุบันสาขาของแฟรนไชส์มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีมากขึ้นด้วย และสาขาล่าสุดที่เปิดตัวกันเมื่อไม่นานนี้คือสถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science สาขาอุบลราชธานี โดยเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมที่ครบวงจรมากที่สุด โดยตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยสถาบันแห่งนี้ยึดหลักการสอนที่ให้เด็กทุกคนได้เรียนสนุก ทดลองทำจริง ได้ความรู้จริง อันจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่อนาคตได้แบบมีคุณภาพ ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/tRDl3h…