ประวัติ

หลักสูตร Top Science ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย CEO Kim Byung Hun ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 หรือกว่า 18 ปีแล้ว จบการศึกษาจาก Seoul National University of Education เป็นสมาชิกของ management of committing afterschool program ผู้ที่เป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนา after school program ในประเทศเกาหลี โดยเฉพาะกับผู้ที่ด้อยโอกาสในการศึกษา  ท่านพึ่งไดรับรางวัลจาก สมัชชา(สภา)แห่งชาติเกาหลี(Korean National Assembly)รัฐสภาเกาหลี ให้เป็น 1st prize as a Korea Power Leader in Science educational field ในปี 2016