หัวข้อที่ 1

  หัวข้อที่ 2

  หัวข้อที่ 3

โทร :  093-902-1136

News

 

 

คุณสมบัติผู้ลงทุน

 1. รักในงานสอน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก
 2. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลและทุ่มเทกับสถาบันได้เต็มที่
 3. มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของสถาบัน
 4. มีความรู้เบื่องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์
 5. เป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์
 6. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นัดพูดคุยรายละเอียด
 2. ตรวจสอบสถานที่ ที่ต้องการเปิดสถาบัน
 3. พิจารณารายละเอียดของสัญญา
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. อบรใและวางแผนการเปิดสถาบัน

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการสมัคร