ขั้นตอนการสมัคร

  1. ติดต่อขอรับใบสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร: 093-902-1136  /  Email: [email protected]
  2. นัดพูดคุยรายละเอียดของการจัดตั้งสถาบัน
  3. ตรวจสอบสถานที่ ที่ต้องการเปิดสถาบัน
  4. ตรวจสอบรายละเอียดและลงนามในสัญญาแฟรนไชส์
  5. ชำระค่าธรรมเนียม
  6. อบรมและวางแผนการเปิดสถาบันท็อปซายน์