เรียนวิทยาศาสตร์โดยการทดลอง

ถึงเวลาที่ต้องเรียนด้วยการลงมือทำ

                        เรียนด้วยการฟังบรรยาย                                                                      เรียนด้วยการลงมือทำ

เรียนด้วยการลงมือทำ
“นักเรียนมีรอยยิ้มและรู้สึกตื่นเต้นในการเรียน
ได้ลงมือทดลองจริง ทั้งสนุกและเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้
เกิดความชอบและแรงจูงใจในการเรียน”
เรียนด้วยการฟังบรรยาย
“ปกติเด็กประถมจะไม่ค่อยได้ทำการทดลองเท่าไหร่ ทำให้เบื่อและไม่มีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ การเรียนแบบท่องจำก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆ ส่งผลให้การเรียนไม่ดี เรียนไม่รู้เรื่อง นำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้”