จุดเด่นของ Top Science

3 แก่นหลักในการเรียน Top Science ที่จะทำให้เด็กๆไปสู่ความสำเร็จ

  1. Fun สนุก – เด็กๆอยากจะเรียนรู้ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าสนุก ถ้าไม่สนุก ถึงต่อให้หลักสูตรดีอย่างไร แต่เด็กก็ไม่สามารถซึมซับตรงนั้นได้
  2. Inspiration แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ – เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดการสงสัยและนำไปสู่การสืบเสาะเพื่อหาคำตอบ
  3. Experience ประสบการณ์ – ได้ทดลองจริง ที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆ และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์ที่จะตราตึงอยู่ในหัวใจ เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์