การศึกษาเปลี่ยนแปลงเกาหลี

  • ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ผ่านสงครามมาหลายครั้ง และเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรมากมายนัก การศึกษาจึงเป็นความหวังหลักของประเทศในการที่จะทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่ระดับต้นๆของโลก อย่างที่เราจะได้เห็นว่า เดี๋ยวนี้สินค้าจากเกาหลี มามีอิทธิพล ต่อชีวิตพวกเรามากขึ้น
  • กวดวิชาในเกาหลีจึงมีการแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกาหลีมีความพร้อมทางด้านการศึกษามาเป็น อันดับต้นของโลก
  • และเกาหลียังมีการมุ่งเน้นในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนำความรู้หลายๆด้านมาผนวกเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่เรียกว่า STEM+A (Art/Creative) โดยการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by Doing) ผลลัพธ์คือเกิดบริษัท นวัตกรรม มากมายขึ้นในเกาหลี
การศึกษาเปลี่ยนเกาหลี
การศึกษาเปลี่ยนเกาหลี
การศึกษาเปลี่ยนเกาหลี
การศึกษาเปลี่ยนเกาหลี
การศึกษาเปลี่ยนเกาหลี