หลักสูตร Top Science

ศูนย์กวดความรู้ TOP SCIENCE ของเราได้นำหลักสูตรมาจากประเทศเกาหลี ซึ่งถือว่า ได้มาตราฐานสากลเพราะเกาหลีขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นประเทศที่เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอยู่แล้ว

โดยในหลักสูตรนี้ จะเน้นการฝึกให้เด็กๆมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ (สำหรับเด็กประถม) ให้มีความสนุกในวิชาวิทยาศาสตร์และ เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้เด็กมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ได้ ยิ่งเด็กรักและมีแรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่ เด็กก็จะขวนขวาย และตั้งใจศึกษาจนเป็นเลิศในสิ่งนั้นๆ และเรา ยังต้องการให้เด็กได้เท่าทันโลกที่เทคโนโลยีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างอนาคตของชาติให้แข็งแกร่งด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ซึ่งวิธีที่เราจะทำให้เด็กสนุกและเกิดแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์นั้น คือ วิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กรู้สึกสงสัยก่อนว่า สิ่งที่เห็นอยู่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ด้วยการ์ตูน animation ที่มีความน่ารักและเนื้อเรื่องชวนให้สงสัย เมื่อเด็กสงสัยแล้วก็จะอยากรู้และตั้งใจเรียนสิ่งที่อาจารย์สอน ซึ่งจุดเด่นของเราอีกอย่างนึงก็คือ การทดลองที่มีความน่ารัก ทำง่าย และเอากลับไปให้ผู้ปกครองดูที่บ้านได้ ที่ควบคู่ไปกับการเรียนทุกครั้ง เพื่อที่จะทำให้เด็กๆเห็นว่าหลักการนั้นมันมีอยุ่จริงและใช้งานได้จริงๆ ให้เด็กๆได้จับต้องเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ติดตัวเด็กๆไปได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่อ่านหนังสือสอบแล้วก็ลืม   และเรายังมีการสอดแทรกวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบๆตัวเราเข้าไปในเนื้อหาที่เรียนเพื่อที่จะสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จนถึงขั้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้ ฉะนั้นเด็กจะสามารถอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างมีเหตุมีผล (ทุกเหตุการณ์สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมตามที่เด็กได้เรียนรู้ได้จากวิดีโอสรุปความรู้ที่ทางเรามีให้ผู้ปกครอง และจากการพูดคุยกับเด็กๆหลังจากที่เขาได้ทำการทดลองมาอย่างสนุกสนานแล้วเล่าให้ผู้ปกครองฟัง เหมือนเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก

หลักสูตร Top Science ทั้งปี

หลักสูตร Top Science คอร์สเสริม

โปรแกรมอิสระ

 1. แสงและการมองเห็น
 2. ทัศนอุปกรณ์
 3. เสียงและการได้ยิน
 4. ไฟฟ้าน่ารู้
 5. ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ
 6. โลกของเรา
 7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
 8. เคมีหรรษา
 9. รอบรู้เรื่องเครื่องบิน
 10. แม่เหล็กหรรษา
 11. แรงและการเคลื่อนที่
 12. แรงและความดัน
 13. พลังงาน
 14. พืชและสัตว์
 15. ร่างกายของเรา