ข้อมูลแฟรนไชส์

หลักสูตร Top Science เป็นหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือทดลองด้วยตัวเอง ที่ประสบความสำเร็จ ในประเทศเกาหลีใต้ หนึ่งในประเทศที่ถือว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก