ต้นไม้ท็อปซายน์

เราจะบ่มเพาะต้นกล้าของชาติตั้งแต่เด็กทำให้เขามีรากและลำต้นที่แข็งแรง ไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้สวยงามในตอนนี้ เพราะวันข้างหน้า เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เขาจะสามารถเป็นต้นไม้ใหญ่และสร้างผลิตผลให้กับประเทศชาติได้มากมาย

ต้นไม้ท๊อปซานย์