ข่าวสาร

เตรียมพบสาขาใหม่ “ท็อปซายน์ สาขาอุบล 2” ต้นปี 2562

เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์คุณภาพสำหรับท็อปซายน์ที่ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์และได้นำเอาหลักสูตรจากประเทศเกาหลีที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ได้การยอมรับในระดับโลก หลักสูตรของท็อปซายน์จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้สอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้การยอมรับจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งในการนำหลักสูตรของท็อปซายน์มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ท็อปซายน์ได้มีการเติบโตไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายสาขาที่เปิดตัวไปก่อนหน้าต่างได้รับความนิยมและมีผลงานจากผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นอย่างดีและเป็นข่าวดีสำหรับชาวอุบลราชธานีที่ภายในต้นปี 2562 นี้จะได้พบกับท็อปซายน์สาขาอุบล 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเลี่ยงเมือง  อ.เมือง  ต.กาละแม ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรและพร้อมเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้นอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตมากขึ้น ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย          ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร. : 082-5462353 (คุณภูดิท), 084-0918173 (คุณไอยรสิกาญจน์) E-Mail : [email protected], [email protected]

ท็อปซายน์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมจัดโครงการบูรณาการการศึกษา

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาสำคัญในการพัฒนาโลกยุคใหม่ ซึ่งสถาบันท็อปซายน์ได้ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำเอาไปใช้ได้จริง ซึ่งหลักสูตรการเรียนของท็อปซายน์ที่ใช้รูปแบบเดียวกับการศึกษาในประเทศเกาหลี ถือว่าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและมีผลงานการันตีคุณภาพมากมาย สถาบันท็อปซายน์จึงถือเป็นผู้นำในด้านสถาบันการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเหตุนี้มหาวิทยาลัยนครพนมที่เล็งเห็นความสำคัญของวิชาเรียนวิทยาศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับสถาบันท็อปซายน์ ในการประชุมและวางแผนเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูและนักเรียน 300 คนในสังกัด สพฐ.,สช.,และ อปท ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของสถาบันท็อปซายน์ที่ได้การยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นแกนนำในการบุกเบิกวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร.: 081-3934653(คุณภูดิท), 084-0918173(คุณไอยรสิกาญจน์)  E-Mail : [email protected], [email protected] Website : www.topscience-th.com, www.topscience.asia…

แฟรนไชส์ Top Science โกอินเตอร์ ขยายมาสเตอร์แฟรนไชส์ไป สปป.ลาว

วิทยาศาสตร์นับเป็นอีกหนึ่งวิชาสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มากที่สุดคือต้องให้ฝึกคิด แก้ปัญหา ลงมือทำอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์ที่มีหลักสูตรคุณภาพจากประเทศเกาหลี เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มุ่งมั่นและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านนี้อย่างแท้จริง ในประเทศไทยแฟรนไชส์ท็อปซายน์โดยบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ได้ส่งเสริมให้ธุรกิจนี้เติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมีสาขากว่า 23 แห่ง และจากธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น ทำให้มีความสนใจของผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่  4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ท็อปซายด์ได้เซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นการขยายธุรกิจด้านการศึกษาที่พร้อมเติบโตในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้รูปแบบเนื้อหามุ่งเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบลงมือทำ(Learning by doing)เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร….

ท็อปซายน์เซ็นสัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ให้ตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถาบันวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์เป็นธุรกิจการศึกษาที่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์โดยเป็นหลักสูตรชั้นนำจากประเทศเกาหลีโดยมีแนวทางการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นหนึ่งธุรกิจการศึกษาที่ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยแฟรนไชส์ท็อปซายน์โดยบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด หลังจากที่ส่งเสริมให้ธุรกิจนี้เติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมีสาขากว่า 26 แห่ง และจากธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น ทำให้มีความสนใจของผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ท็อปซายด์ได้เซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นการขยายธุรกิจด้านการศึกษาที่พร้อมเติบโตในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้รูปแบบเนื้อหาการสอนยังมุ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร. 082-5462353 (คุณภูดิท), 084-0918173 (คุณไอยรสิกาญจน์) E-Mail :…

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ เตรียมเปิดสาขาจังหวัดตรัง

ปัจจุบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้เรียนไม่ได้มีแต่เรื่องของภาษาหากแต่โลกยุคใหม่วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิชาสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในอนาคตได้เช่นกัน แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ที่นำหลักสูตรจากประเทศเกาหลีจึงเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน โดยทางแฟรนไชส์มีการพัฒนาหลักสูตรตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัย พร้อมกันนี้การขยายสาขาของแฟรนไชส์ก็มีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน โดยอีกหนึ่งสาขาที่เตรียมจะเปิดตัวคือแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ จังหวัดตรัง ที่ประธานบริษัทเลิร์นเพาเวอร์ อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ได้ไปมอบสัญญาการใช้หลักสูตรของแฟรนไชส์ให้แก่คุณเชษฐา วงษ์ชนะ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จ.ตรัง เป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าจะเป็นอีกสาขาที่มีผลตอบรับดีเกินคาด เป็นรากฐานสำคัญในการขยายสาขาแฟรนไชส์ต่อไปในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ต้องการลงทุนแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/esJJv3 โทร.  : 081-393-4653 (คุณภูดิท), 085-3458227 (คุณเอกรินทร์) E-Mail …