เตรียมพบสาขาใหม่ “ท็อปซายน์ สาขาอุบล 2” ต้นปี 2562

เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์คุณภาพสำหรับท็อปซายน์ที่ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์และได้นำเอาหลักสูตรจากประเทศเกาหลีที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ได้การยอมรับในระดับโลก

หลักสูตรของท็อปซายน์จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้สอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้การยอมรับจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งในการนำหลักสูตรของท็อปซายน์มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

พร้อมกันนี้ท็อปซายน์ได้มีการเติบโตไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายสาขาที่เปิดตัวไปก่อนหน้าต่างได้รับความนิยมและมีผลงานจากผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นอย่างดีและเป็นข่าวดีสำหรับชาวอุบลราชธานีที่ภายในต้นปี 2562 นี้จะได้พบกับท็อปซายน์สาขาอุบล 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเลี่ยงเมือง  อ.เมือง  ต.กาละแม ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรและพร้อมเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้นอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตมากขึ้น

ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
       ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์

โทร. : 082-5462353 (คุณภูดิท), 084-0918173 (คุณไอยรสิกาญจน์)
E-Mail : [email protected], [email protected]
website : www.topscience-th.com, www.topscience.asia
Facebook : https://www.facebook.com/topscience.th/
Youtube : www.youtube.com/watch?v=DovgWDWaX24