News

เตรียมพบสาขาใหม่ “ท็อปซายน์ สาขาอุบล 2” ต้นปี 2562

เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์คุณภาพสำหรับท็อปซายน์ที่ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์และได้นำเอาหลักสูตรจากประเทศเกาหลีที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ได้การยอมรับในระดับโลก หลักสูตรของท็อปซายน์จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้สอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้การยอมรับจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งในการนำหลักสูตรของท็อปซายน์มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ท็อปซายน์ได้มีการเติบโตไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายสาขาที่เปิดตัวไปก่อนหน้าต่างได้รับความนิยมและมีผลงานจากผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นอย่างดีและเป็นข่าวดีสำหรับชาวอุบลราชธานีที่ภายในต้นปี 2562 นี้จะได้พบกับท็อปซายน์สาขาอุบล 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเลี่ยงเมือง  อ.เมือง  ต.กาละแม ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรและพร้อมเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้นอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตมากขึ้น ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย          ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร. : 082-5462353 (คุณภูดิท), 084-0918173 (คุณไอยรสิกาญจน์) E-Mail : [email protected], [email protected]

Continue Reading

ท็อปซายน์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมจัดโครงการบูรณาการการศึกษา

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาสำคัญในการพัฒนาโลกยุคใหม่ ซึ่งสถาบันท็อปซายน์ได้ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำเอาไปใช้ได้จริง ซึ่งหลักสูตรการเรียนของท็อปซายน์ที่ใช้รูปแบบเดียวกับการศึกษาในประเทศเกาหลี ถือว่าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและมีผลงานการันตีคุณภาพมากมาย สถาบันท็อปซายน์จึงถือเป็นผู้นำในด้านสถาบันการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเหตุนี้มหาวิทยาลัยนครพนมที่เล็งเห็นความสำคัญของวิชาเรียนวิทยาศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับสถาบันท็อปซายน์ ในการประชุมและวางแผนเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูและนักเรียน 300 คนในสังกัด สพฐ.,สช.,และ อปท ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของสถาบันท็อปซายน์ที่ได้การยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นแกนนำในการบุกเบิกวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร.: 081-3934653(คุณภูดิท), 084-0918173(คุณไอยรสิกาญจน์)  E-Mail : [email protected], [email protected] Website : www.topscience-th.com, www.topscience.asia…

Continue Reading

แฟรนไชส์ Top Science โกอินเตอร์ ขยายมาสเตอร์แฟรนไชส์ไป สปป.ลาว

วิทยาศาสตร์นับเป็นอีกหนึ่งวิชาสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มากที่สุดคือต้องให้ฝึกคิด แก้ปัญหา ลงมือทำอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์ที่มีหลักสูตรคุณภาพจากประเทศเกาหลี เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มุ่งมั่นและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านนี้อย่างแท้จริง ในประเทศไทยแฟรนไชส์ท็อปซายน์โดยบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ได้ส่งเสริมให้ธุรกิจนี้เติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมีสาขากว่า 23 แห่ง และจากธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น ทำให้มีความสนใจของผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่  4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ท็อปซายด์ได้เซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นการขยายธุรกิจด้านการศึกษาที่พร้อมเติบโตในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้รูปแบบเนื้อหามุ่งเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบลงมือทำ(Learning by doing)เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร.…

Continue Reading

ท็อปซายน์เซ็นสัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ให้ตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถาบันวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์เป็นธุรกิจการศึกษาที่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์โดยเป็นหลักสูตรชั้นนำจากประเทศเกาหลีโดยมีแนวทางการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นหนึ่งธุรกิจการศึกษาที่ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยแฟรนไชส์ท็อปซายน์โดยบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด หลังจากที่ส่งเสริมให้ธุรกิจนี้เติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมีสาขากว่า 26 แห่ง และจากธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น ทำให้มีความสนใจของผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ท็อปซายด์ได้เซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นการขยายธุรกิจด้านการศึกษาที่พร้อมเติบโตในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้รูปแบบเนื้อหาการสอนยังมุ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์ โทร. 082-5462353 (คุณภูดิท), 084-0918173 (คุณไอยรสิกาญจน์) E-Mail :…

Continue Reading

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ เตรียมเปิดสาขาจังหวัดตรัง

ปัจจุบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้เรียนไม่ได้มีแต่เรื่องของภาษาหากแต่โลกยุคใหม่วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิชาสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในอนาคตได้เช่นกัน แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ที่นำหลักสูตรจากประเทศเกาหลีจึงเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน โดยทางแฟรนไชส์มีการพัฒนาหลักสูตรตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัย พร้อมกันนี้การขยายสาขาของแฟรนไชส์ก็มีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน โดยอีกหนึ่งสาขาที่เตรียมจะเปิดตัวคือแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ จังหวัดตรัง ที่ประธานบริษัทเลิร์นเพาเวอร์ อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ได้ไปมอบสัญญาการใช้หลักสูตรของแฟรนไชส์ให้แก่คุณเชษฐา วงษ์ชนะ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จ.ตรัง เป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าจะเป็นอีกสาขาที่มีผลตอบรับดีเกินคาด เป็นรากฐานสำคัญในการขยายสาขาแฟรนไชส์ต่อไปในอนาคต ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ต้องการลงทุนแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/esJJv3 โทร.  : 081-393-4653 (คุณภูดิท), 085-3458227 (คุณเอกรินทร์) E-Mail …

Continue Reading

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ สาขาพิจิตร จัดงาน Open House สุดคึกคัก

สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยเนื้อหาที่เน้นวิทยาศาสตร์แบบให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ ผสมผสานกับแนวทางการสอนจากประเทศเกาหลีใต้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถก้าวทันยุคสมัยได้ดียิ่งขึ้น และจากความสำเร็จของแฟรนไชส์ที่ขยายสาขาทั่วประเทศเราสามารถมองเห็นศักยภาพของแฟรนไชส์ผ่านการจัดงาน Open House ที่ไม่ว่าจัดขึ้นสาขาไหนก็ได้รับความนิยมและมีคนสนใจจำนวนมาก ล่าสุดกับการจัดงานของสถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ สาขาพิจิตร บรรยากาศในงานสุดแสนจะคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและภายในงานก็มีกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ มากมาย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการสอนที่พร้อมจะเติบโตต่อไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย ต้องการลงทุนแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์  รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/nueNWK โทร.  : 081-393-4653 (คุณภูดิท), 085-3458227 (คุณเอกรินทร์) E-Mail  : [email protected] , [email protected] Website…

Continue Reading

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ จัดโปรโมชั่นลดค่าแฟรนไชส์ ลงทุนสบายๆ 

ธุรกิจการศึกษาในปัจจุบันวิชาสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาและการคิดคำนวณเท่านั้น วิชาวิทยาศาสตร์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนยุคใหม่เป็นอย่างมาก การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยแต่เก่าก่อนเน้นที่ทฤษฏีเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนขาดทักษะในความเข้าใจ ซึ่งทางสถาบันท็อปซายน์ได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้นำมาสู่การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น ส่งผลให้แฟรนไชส์นี้เป็นอีกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ต้องการลงทุนเป็นอย่างดีด้วย พร้อมกันนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ของท็อปซายน์ได้เข้าถึงธุรกิจได้ง่ายขึ้นทางแฟรนไชส์จึงจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ลดค่าแฟรนไชส์ถึง 50% และยังลดค่ารอยัลตี้จาก 25% เหลือเพียง 15% เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสงามๆให้เรามีแนวทางการลงทุนที่ทำกำไรได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจอาจต้องรีบติดต่อเพราะโปรโมชั่นนี้หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้เท่านั้น ต้องการลงทุนแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/KZBr71 โทร. :  085-3458227 (คุณเอกรินทร์) 081-393-4653 (คุณภูดิท) E-Mail : …

Continue Reading

สถาบันท็อปซายน์เข้าร่วมจัดงาน  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ในวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560

งานนี้ สถาบันท็อปซายน์มาในตีม “Future of the Nation ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยไปกับ ท็อปซายน์” เราต้องการพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เทียบเคียงในระดับสากล รู้จักสงสัย รู้จักคิด สามารถนำความรู้ที่เรียนไปมาประยุกต์ใช้ได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0  ภายในบูธ สถาบันท็อปซายน์ได้นำตัวอย่างการทดลองที่สอนจริง มาให้เด็กๆได้ทดลองกัน ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกลับบ้านไปอย่างเต็มที่ อาจารย์หลายๆท่านก็สนใจเนื่องจากไม่เคยเห็นการทดลองแบบนี้มาก่อน และได้รับไอเดียมากมายกลับไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนต่อ สนใจแฟรนไชส์ หรือ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ติดต่อ เอกรินทร์ 085-3458227…

Continue Reading

สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science จัดกิจกรรม Top Science On Tour ณ รร.อนุบาลอุบลราชธานี

อ.ภูดิท พรรักษมณี ประธาน บริษัทเลิร์นเพาเวอร์ จำกัด  เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science สาขาอุบลราชธานี และ อ.ภูดิท พรรักษมณี ประธาน บริษัทเลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ยกทัพคุณครูและวิทยากรของ Top Science เดินหน้าจัดกิจกรรม “ Top Science On Tour…

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับแฟรนไชส์ Top Science สาขาอุบลราชธานี ที่มีนักเรียนครบ 100 คน

คุณเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์ ผู้จัดการ บริษัทเลิร์นเพาเวอร์ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science สาขาอุบลราชธานี ที่มีนักเรียนครบ 100 คน หลังจากเปิดสาขามาแค่ 2 เดือน ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ด้วยสื่อการเรียนที่ทันสมัย เรียนสนุกผ่านการทดลอง 576 ชุดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 นักเรียนจะได้ลงมือทดลองด้วยตัวเองทุกครั้งที่มาเรียน พร้อมทั้งฝึกฝนโจทย์ให้เก่ง จึงเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมที่ครบวงจรมากที่สุดในอุบลราชธานี ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนจึงให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science…

Continue Reading