ท็อปซายน์เซ็นสัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ให้ตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถาบันวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์เป็นธุรกิจการศึกษาที่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์โดยเป็นหลักสูตรชั้นนำจากประเทศเกาหลีโดยมีแนวทางการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นหนึ่งธุรกิจการศึกษาที่ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

ในประเทศไทยแฟรนไชส์ท็อปซายน์โดยบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด หลังจากที่ส่งเสริมให้ธุรกิจนี้เติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมีสาขากว่า 26 แห่ง และจากธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น ทำให้มีความสนใจของผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ท็อปซายด์ได้เซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นการขยายธุรกิจด้านการศึกษาที่พร้อมเติบโตในประเทศเพื่อนบ้าน


ทั้งนี้รูปแบบเนื้อหาการสอนยังมุ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต

ในโอกาสอันดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์

โทร. 082-5462353 (คุณภูดิท), 084-0918173 (คุณไอยรสิกาญจน์)
E-Mail : [email protected], [email protected]
Website : www.topscience-th.com, www.topscience.asia
LINE : topscience.th
Facebook  :  www.facebook.com/topscience.th/
Youtube : www.youtube.com/watch?v=DovgWDWaX24