คุณสมบัติผู้ลงทุน

  • รักในงานสอน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก
  • มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลและทุ่มเทกับสถาบันได้เต็มที่
  • มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบันมีความรู้เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
  • เป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์
  • มีเงินลงทุนเบื้องต้น
  • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ